REFERENCE

 

Od većih preduzeća sa kojima imamo saradnju posebno izdvajamo:

 

logo energoprojekt      ENERGOPROJEKT AD - "ENTEL" (3000m2 poslovnog prostora od 1997.god.)
logo energoprojekt      ENERGOPROJEKT AD - "URBANIZAM I ARHITEKTURA" (3000m2 od 1997.g.)
direktna trgovina

     DIREKTNA TRGOVINA AD - "ZEMUN" (5200m2 poslovnog prostora)

                                        - "NOVI SAD" (1200m2 poslovnog prostora)

ermahedlogo      ERMA - "ZEMUN" (3500m2 poslovnog prostora)